برای تبادل لینک کلیک نمایید

پورفسورسمیعی متخصص مغزواعصاب

مطالب مرتبط :

ام.اس درزنان دو برابر بيش از مردان

شيوع بيماري ام.اس درزنان دو برابر بيشتر از مردان و زمان شيوع علائم نيز در آنها كمي زودتر از مردان است. به گزارش سلامت نیوز،دكتر پرورش متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: ام . اس يكي از بيماري


ام.اس درزنان دو برابر بيش از مردان

شيوع بيماري ام.اس درزنان دو برابر بيشتر از مردان و زمان شيوع علائم نيز در آنها كمي زودتر از مردان است.به گزارش سلامت نیوز،دكتر پرورش متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: ام . اس يكي از بيماري هاي


ام.اس درزنان دو برابر بيش از مردان

شيوع بيماري ام.اس درزنان دو برابر بيشتر از مردان و زمان شيوع علائم نيز در آنها كمي زودتر از مردان است.به گزارش سلامت نیوز،دكتر پرورش متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: ام . اس يكي از بيماري هاي


مطالب دیگر :

sms : از جهش شما به سمت گوشی

ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر كرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم . . . گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت گفتمش چون حـك نمودم روی قلبم یا علی .


sms : گفتی تو دلم اول و آخر خودتی...

تو که از کوچه ی مشتاق دلم میگذری کوچه بن بست است باید دور بزنی اگه ديدي 1پروانه قشنگ داره دنبال1گل خوشبو ميگرده . . . . . نگي من كجاام ها... گفتی تو دلم اول و آخر خودتی... از هر چه که دارم بهترینش خودتی... خندیدم و زیر لب مکرر گفتم... شاهزاده


sms : اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیونتم

خدا طاووس را آفريد تا بقلموني مثل تو ديگه قيافه نگيره اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیونتم اگه گفتم فقط تو رو می خوام . . . داشتم خواب براد پیت و می دیدم توهم نزنی!!! امسال زمستون خيلي قشنگه چون با تو شروع ميشه. . . . . . با تو نيستم با كفشمم


sms : اگر تو با من باشی ، چراغ

اگه يه روز يه پروانه اومد نشت روی سرت تعجب نكن ؛ خسته شده !!! روز اول با عشق برایت گلی آوردم تا با آن ظرفها را بشویی!!! اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی . . . . . . . اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی! مي دوني فرق تو با فندق چيه ؟ . . . .


sms : يه ضرب المثل چینی هست كه

يه ضرب المثل چینی هست كه ميگه: 怎樣(台語唔、喔乎你死乎你死去、喔乎你死乎你 عبرت گرفتي؟ کاشکی دنیا واسه یه شب ماله من بود . . . . تا با خوشحالی پرتت کنم بیرون وقتي كسي ناراحتت ميكنه 24 تا ماهيچه استفاده ميكني تا اخم كني، اما فقط 4 تا ماهيچه لازمه